Prijavite se na seminar

Obračuni plač in nadomestil za mesec december 2020 povezano z novostmi PKP 7 praktični primeri z zadnjimi pojasnili

Sprejet je bil PKP 7 z dne 30. 12. 2020, zato je prav, da se še pred pripravo plač seznanite z novo zakonodajo in njenimi spremembami. Predstavili bomo novosti in zadnja stališča, ki se nanašajo na izplačilo nadomestila plač zaposlenim, spremembe pri davčni izvršbi kot tudi glede potrebnih vračil sredstev po PKP zakonodaji v primeru, da ste določene pogoje presegli.

Naredili bomo pregled trajana ukrepov in skupaj rešili primere povezane z izplačilom plače za mesec december in tudi pojasnili kako in kdaj vložiti vlogo za vračilo sredstev ter pojasnili kako je izračun zneska za vračilo povezan z razlogom za vračilo teh.

Slušatelji bodo pridobili znanje kako pravilno obračunati plače in nadomestila plače skozi primere za mesec december in kako postopati v primeru potrebnega vračila že pridobljenih sredstev.

Datum izvedbe: 14. 1. 2021, od 13:00 do 14:30 ure, on-line preko Zooma

Cena seminarja: 65,00 € + DDV

sabina lamut

Predavateljica:

 

mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami ,prepoznavna tudi na mednarodnem področju, vpisana v register Evropskih davčnih svetovalcev v okviru CFE organizacije. Kot sodna izvedenka za področje Ekonomija – DAVKI sodeluje s sodišči in strankami in ima dolgoletne izkušnje na tudi področju računovodstva in davkov, ki jih sedaj kot predavateljica predaja slušateljem.

Je avtorica številnih člankov v Davčno finančni praksi kot tudi člankov , ki jih objavlja zalożba Verlag Dashofer. Je direktorica družbe LamutS d.o.o. ,ki je članica ZDSS in DSZS. Kot predavateljica sodeluje pogodbeno z Inštitutom za računovostvo in Verlag Dashofer založbo d.o.o ter ZDSS, sodeluje pa tudi z DIZI- davčno izobraževalni inštitut, Lexpera d.o.o., Združenje delodajalcev Slovenije in Zbornico računovodskih servisov in GZS.