041 796 367 info@lamuts.si

Delavnica izračun plač in drugih dohodkov  iz delovnega razmerja za začetnike

torek, Dec 6, 2022 - ponedeljek, Dec 19, 2022

08:30 - 13:00

Opis

Seznanili se boste z obračunom plač in vseh posameznih postavk na plačilni listi, njihovo obdavčitvijo in z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na pravilen obračun plač. Pomembni je upoštevati tako  minimalno višino plače kot tudi minimalno osnovo   za prispevke. Skupaj bomo v okviru delavnice spoznali zakonodajo in  rešili veliko praktičnih primerov in se seznanili z izpolnitvijo obrazcev, ki ste jih dolžni posredovati Finančni upravi Republike Slovenije in AJPES-u ter ZZZS-ju v primeru refundacij. Vljudno vabljeni!

Kaj bodo slušatelji s tem izobraževanjem pridobili

Slušatelji bodo pridobili popolno znanje  s področja obračuna plač:podrobno bodo spoznali obračunske postavke na plačilni listi  v povezavi  z delovno pravnimi predpisi, socialnimi prispevki, kolektivnimi pogodbami,
obdavčitev plač in obračuna nagrade za poslovno uspešnost po Zakonu o dohodnini in predpisih o prispevkih, če ima zaposleni več delodajalcev (ZPIZ-2 ,ZPSV, ZZVZZ in drugih) tudi v primeru napotitev zaposlenih
obravnavo davčnih olajšav pri obračunu plač in njihov vpliv na neto plačo,
posebnost pri obračunu bonitet, nadomestil (tudi refundiranih), dodatkov, odtegljajev,
obravnava povračil stroškov v zvezi z delom in poročanje na zbirnem in individualnem obrazcu i-REK ( prehrana, prevoz, potni nalogi itd.)
pravilno poročanje tudi za pokojninsko osnovo v polja M obrazca i- REK,
izpolnitev obrazcev in roki za poročanje FURS-u, Ajpes-u ter ZPIZ-u ter
predvidene novosti na področju dohodkov iz zaposlitve od 1.1.2023 dalje.

Program

Pravne podlage za obračun stroškov dela (pogodba o delu  in seznanitev s predpisi Zakona o delovnem razmerju, Zakona o dohodnini, ZPIZ-2, Zakona o prispevkih za socialno varnost, kolektivne pogodbe za posamezno dejavnost, podzakonski predpisi in uredbe),
obračunske postavke pri obračunu plače (osnovna plača, dodatki, nadomestila, povračila stroškov, vpliv delovnega časa na izračun, urna postavka  za čas nočnega dela, praznikov, bonitete ..)
davčne olajšave pri obračunu plač in vpliv na višino neto plače (seznanitev z dohodninsko lestvico in vsemi  olajšavami),
posebnosti pri obračunu plač – bonitete, refundacije, odtegljaji,
obračun regresa za letni dopust  in pravilna dohodninska stopnja v navedenem primeru,
izplačilo nagrade delavcu, ki se nanaša na daljše časovno obdobje, in pravilno poročanje ter pravilen izračun odpravnin glede na razlog prenehanja delovnega razmerja,
postopek obračuna plač in nadomestil  s praktičnimi primeri ter poudarkom na kontrolah, ki jih je potrebno izvesti po računalniški obdelavi podatkov ter knjiženju postavk,
delavnica reševanja primerov z aktivnim sodelovanjem slušateljev.

Pomembne informacije

Dve pavzi ob 10:.- 10:30 in ob 12-15 s postrežboČe je udeležencev več iz enega podjetja  se prizna 15% popust ,Maksimalno 8 udeležencev , odjava 3 dni pred pričetkom , drugače se kotizacija ne vrne , plačilo se uredi najkasneje en dan pred pričetkom , gradivo prejmete takoj po ureditvi prijave in  plačila .

Termini

8.30-13.00
6.,13.,16.,in 19.12.2022

Ime in priimek predavatelja

mag. Sabina Lamut

Lokacija seminarja

Lamuts d.o.o.
Ljubljanska cesta 32
Šentjur, 3000

Cena seminarja brez ddv

€ 490.00

Število mest

8

Preostalih mest

8

Bodite obveščeni o novih seminarjih 

S klikom na »pošlji« se strinjate s pogoji poslovanja in s pravilnikom o zasebnosti.