Predstavitev

Glede na to, da je področje davkov precej obsežno se za posamezna specifična področja povežemo z davčnimi svetovalci specialisti za določeno področje kot tudi z računovodskimi, finančnimi in pravnimi strokovnjaki, saj lahko le na podlagi timskega razmišljanja in sodelovanja našim strankam zagotovimo kvalitetno davčno svetovanje.

sabina lamutSabina Lamut je diplomirala leta 1997 na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru na smeri podjetništvo s poudarkom na računovodstvu in reviziji.

Zaposlena je bila v privatni družbi, kjer je sprva opravljala računovodske storitve za družbo in druge stranke potem pa je nadaljevala z davčnim svetovanjem pravnim osebam, fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, zasebnikom in tudi fizičnim osebam in v določenem obdobju opravljala tudi storitve poslovodenja.

V mednarodni revizijski družbi Deloitte & Touche, je kot vodja računovodskega oddelka pridobila prve izkušnje tudi na mednarodnem področju. V letu 2015 se je zaposlila v družbi LamutS d.o.o.

Podiplomski študij je nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru na smeri davčnega prava in je decembra 2013 uspešno opravila zagovor magistrske naloge in pridobila naziv MAGISTRICA ZNANOSTI s področja davčnega prava.

V letu 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje po uspešno opravljenem izpitu in zaprisegi, imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izdanimi izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah, kot tudi pri reševanju davčne problematike strank pri njihovem poslovanju

V juniju 2012 je uspešno opravila izpit za pridobitev licence davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je že drugi mandat članica izvoljenega upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Zaposlena je na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje  računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Poleg navedenega dela opravlja tudi storitve poslovodenja družbe.

Strokovne članke objavlja v reviji Davčno – finančna praksa ter v reviji Unikum ter pri pravi člankov in odgovorov, vodenja klepetalnic, spletnih in video seminarjev sodeluje tudi z založbo Verlag Dashofer. Kot predavateljica predava na Inštitutu za računovodstvo in pri založbi Verlag Dashofer v sodelovanju z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije v okviru certificiranega izobraževanja udeležencev.

Kot davčna svetovalka je prepoznavna tudi na mednarodnem področju, saj je registrirana v Evropskem registru davčnih svetovalcev (European Register of Tax Adviser – www.cfe-eutax.org/register) v okviru mednarodne organizacije CFE- Confédération Fiscale Européenne, v okviru katere deluje preko 180.000 davčnih svetovalcev.